Stallhygien - råd om rengöring, torktid och desinfektion

Observera att dessa råd gäller den rutinmässiga rengöringen - om man ska sanera/bekämpa ett särskilt smittämne kan andra tillvägagångssätt behövas.

Löpande rutiner

Dagligen:

  • Boxar skrapas och ströas.
  • Fodertråg kontrolleras - hur är aptiten hos grisarna? Hur luktar fodret? Vid behov rengörs trågen och foderrester städas undan.

Veckovis:

  • Inspektion av blandarkar. Finns mögelbildning? Spola rent takets insida där foderrester annars kan byggas upp.
  • Personsluss och personalutrymmen bör städas varje vecka eller oftare om det behövs.

Andra löpande rutiner:

  • Nedsläppsrör rengörs vid omgångsbyte.
  • Utlastningsutrymmet rengörs och desinficeras efter varje användning, liksom intilliggande ytor som grisar har kunnat ha tillträde till i samband med drivning och utlastning.
  • Drivgångar som använts av djur eller människor rengörs efter varje användning.

Vid omgångsbyte

När stallet är tomt ska en större rengöring ske, vanligen med efterföljande desinfektion. Stallrengöring mellan omgångar (eller som minst årligen) är inte bara ett krav i regelverket utan också viktigt för att hålla smittrycket nere.

Det är viktigt att ha bra skyddsutrustning vid arbete rengöring och desinfektion - läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

1. Grovstädning - städa undan strö och gödsel.

2. Blötläggning - blötlägg med vatten så länge som behövs för att stallet ska vara lätt att rengöra.

3. Rengöringsmedel bör tillföras i samband med blötläggningen. Välj helst skummande rengöringsmedel som stannar kvar även på sluttande ytor och som syns bra.

4. Högtryckstvätt - tvätten ska avlägsna all synlig smuts. Ljummet vatten (ca 40-50 grader) har bättre effekt än kallt, men riktigt hett vatten bör undvikas, eftersom detta kan få proteinerna i smutsen att "bränna fast".

5. Reparera eventuell trasig inredning.

6. Desinfektion - om tomtiden är kort eller särskild smitta misstänks i stallet är desinfektion extra viktig.

7. Upptorkning - upptorkningen är mycket viktig för att inte kvarvarande smittämne ska överleva och infektera nya djur. Minst 5-7 dagars tomtid rekommenderas.

Torr rengöring

Om klimatet hindrar en bra upptorkning, vilket kan vara fallet vintertid, kan torr rengöring utföras. Torr rengöring är inte lika effektiv som våt för att få bort en del smittämnen.

1. Grovstäda, sopa och skrapa noga bort synlig smuts.

2. Applicera desinfektionsmedel i pulverform.

3. Tomtiden bör helst vara 7 dagar eller längre.

<< Tillbaka till föregående sida

Skyddskläder bör kompletteras med andningsskydd eller annat skydd utifrån vad tillverkaren av desinfektionsmedlet anvisar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår