Vildsvin

Vildsvin kan bära på en rad olika smittämnen som kan orsaka sjukdom hos tamgrisar, både vanligare sjukdomar och ovanligare. Därför är det viktigt att undvika både indirekt och direkt kontakt mellan vilda och tama grisar. Exempel på direkt kontakt kan vara om ett vildsvin kommer i kontakt med grisar i en öppen lösdrift eller i en hage. Indirekt kontakt mellan vildsvin och tamgrisar kan förekomma i alla sammanhang där man inte har en tydlig gräns mellan yttre och inre område i sin besättning, t.ex. via stövlar, skor, kläder, redskap, lastmaskiner, halmförvaring.

Hösten 2021 anordnade Gård&Djurhälsan ett webbinarium om hur man kan skydda sina grisar mot direkta och indirekta vildsvinskontakter. Här finns länk till webbinariet. 

Smittsäkrad besättning gris anordnade i slutet av 2020 ett webbinarium om vildsvin in på gårdsknuten i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Svenska Jägareförbundet. Webbinariet finns att titta på här.

Svenska Jägareförbundet har tagit fram en film om hur man skyddar sin gårdsplan mot vildsvin.

Afrikansk svinpest

En smitta som är högaktuell på den europeiska kontinenten och som vi är rädda för att få in i Sverige med just vildsvin är Afrikansk svinpest, ASF. Afrikansk svinpest är en epizootisjukdom som lyder under epizootilagen. En epizootisjukdom är en sjukdom som normal inte finns i Sverige, detta innebär att om du misstänker att dina djur kan ha drabbats är du skyldiga att kontakta veterinär.  Afrikansk svinpest är en allvarlig, smittsam och dödlig sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar.

Här nedan kan du hitta länkar med mer information om afrikansk svinpest:

Jordbruksverket om Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan om Afrikansk svinpest

SVA om Afrikansk svinpest

Salmonella hos vildsvin

Hösten 2020 konstaterades Salmonella choleraesuis i en grisbesättning i Skåne. Som en del i smittspårningsarbetet inleddes en provtagning av vildsvin för att få en uppfattning om denna salmonella förekommer i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den är. Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att förhindra spridning. På SVA's hemsida finns en karta över provtagna vildsvin och eventuella fynd av salmonella hos dessa. Hitintills har Salmonella choleraesuis påvisats hos vildsvin i Skåne, Halland och Sörmland. 

SVA, övervakning av Salmonella Choleraesusis hos vildsvin

Andra sjukdommar hos vildsvin

På SVA's hemsidan finns ytterligare information om olika sjukdomar hos vildsvin

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår