Hantering av döda djur

Grisar som är allvarligt sjuka eller har en dålig prognos för tillfrisknande bör avlivas så fort som möjligt, både av djurskyddsskäl och för att inte utgöra en smittorisk för övriga djur i besättningen. Döda djur bör avlägsnas från besättningen så fort som möjligt. Tänk på att ha god hygien vid hanteringen av det döda djuret – använd handskar, tvätta händerna och använd handsprit efteråt.

Lagstiftningen säger att kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska, i väntan på borttransport, förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Detta gäller både i de tillfälle gården anlitar en upphämtningstjänst eller om gården har en av Jordbruksverket godkänd förbränningsanläggning. Materialet ska vidare förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa djur. I normalfallet är det därför oftast nödvändigt med en förvaringsplats som är mer lättillgänglig än den slutgiltiga upphämtningsplatsen eller innan man har möjlighet att köra kadavren till pannan. 

Se till att de döda djuren inte är åtkomliga för fåglar, skadedjur eller andra djur genom att kroppen är väl övertäckt. Annars finns det risk att djuren får tag i smittsamt material från kadavret och sprider ut det.

Förvarings- och upphämtningsplatsen ska vara lätt att rengöra, därför rekommenderas en gjuten betongplatta. Det är lämpligt att placera kadaverplatsen i skugga. Felaktig förvaring snabbar på förruttnelsen, som i sin tur skapar olägenheter som lukt och förekomst av fluglarver. Detta lockar även till sig andra djur. 

Upphämtningsbilarna kör över stora områden och i många typer av besättningar. För att minska riskerna för smittspridning ska slutlig upphämtningsplats för kadaver därför ligga på behörigt avstånd från besättningen så att hämtningen kan ske på ett smittsäkert sätt. Det gäller även att tänka på chaufförens arbetsmiljö och möjlighet till gott smittskydd. Kadaverbilen ska inte tvingas köra in i eller genom besättnings- eller stallområdet vid hämtning av kadavren.

Vill du läsa mer om utformning av förvarings- och upphämtningsplats? Här finns en broschyr som Smittsäkrad Besättning Gris tagit fram i samarbete med Svensk Lantbrukstjänst. 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår