Gårdens färdvägar

Smitta kan föras in till anläggningen med fordon, både via lasten (kadaver, gödsel, djur)  eller till exempel på däck och i hjulhus som förorenats på en annan anläggnings gårdsplan. I möjligaste mån bör man undvika att vägar för utifrån kommande fordon korsas med vägar för gårdens egna fordon.

Ovan: Samma anläggning som i avsnittet om indirekt smittspridning via fordon. Här har gårdens flöden förbättrats genom att utlastningsutrymmet och kadaverplatsen flyttats, och nya vägar till gården har tagits i bruk. Inte minst i samband med nybyggnation är det lämpligt att tänka igenom gårdens färdvägar, så att inte vägar för "rena" (gårdsegna) och "orena" fordon korsas. En åtgärd som kan förbättra gårdens flöden ytterligare är att placera foderlagret i anläggningens utkant. så att inte heller fodertranporten kör in på gårdsplanen.

Kadavertransportbilen utgör en särskild smittrisk och bör färdas så lite som möjligt inom området. Det bästa är att placera kadaverplatsen i gårdens utkant så att inte fordonet behöver köra in på gårdsplanen.

Även gödselspridare innebär en ökad risk för att få in sådan smitta som kan spridas via gödsel. Om flera gårdar delar på en gödselspridare är det viktigt att denna och traktorn rengörs mellan varje gård så att den inte sprider smittsamt material mellan djurbesättningarna.

Djurtransportbilens färdväg beror till viss del på var utlastningen sker. När man planerar utlastningsutrymme bör man även ta hänsyn till djurtransportens färdväg över gårdsplanen, så att bilen inte passerar nära djurstallar i onödan. Luftburen smittspridning från bilen till byggnadernas luftintag bör undvikas.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår