Foderhantering

Inköpt eller egenproducerat foder

Det säkraste fodret ur ett smittohänseende är värmebehandlat, pelleterat foder. Inköpt foder ska komma från anläggning som är registrerad och godkänd av Jordbruksverket, och fodret ska ha genomgått lagstadgade kontroller. Kravet på registrerad foderleverantör gäller även när du köper in till exempel bröd och potatis som från början varit avsedda som livsmedel.

Grisar får aldrig ges fodermedel som innehåller andra animaliska produkter än ägg, mejeriprodukter eller fiskmjöl. Kalk och fosfor av animaliskt urprung får ges under vissa förutsättningar.

Foder från egen produktion ska hålla god hygienisk kvalitet. Om du misstänker bristande kvalitet i foder eller vatten bör du låta göra mikrobiologisk analys (även kemisk analys kan vara befogad, dock inte av smittskyddsskäl). Blötfoderprover måste kylas snabbt och analyseras på laboratorium inom 2-3 dagar för att provsvaret ska bli så bra som möjligt. Kontakta analyslaboratoriet för instruktioner och provtagningsmaterial.

Importerat foder

Egenimporterat foder från annat EU-land ska vara kontrollerat för aflatoxin och salmonella. Sådan införsel ska också anmälas till Jordbruksverket, mer information finns på Jordbruksverkets hemsida. Om transport av det importerade fodret ska ske med utländska transportfordon bör kontakt tas med Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS, i god tid före transporten.

Hygien i foderlager och foderanläggning

Foder och strömedel ska förvaras väl skyddat mot fukt och nederbörd, då fuktiga förhållanden gynnar tillväxten av bakterier, mögelsvamp och jästsvamp. Kontrollera gärna fukthalt och temperatur i lagrat foder regelbundet - hög fuktighet och hög temperatur innebör ökad risk för tillväxt av mikrobiologiska föroreningar.

Fodret ska också vara skyddat från fåglar, gnagare och andra skadedjur som annars kan förorena det. Regelbunden skadedjursbekämpning, till exempel genom avtal med bekämpningsföretag, är oftast nödvändig för att förebygga att gnagare kommer åt att förorena fodret. Beroende på byggnadernas skick och utformning kan det ibland vara värt att sätta finmaskigt nät i ventilationsdon och andra öppningar där småfåglar kan ta sig in. Foder och strömedel till grisar bör också förvaras väl skyddat från vildsvin. Läs mer om riskerna med vildsvinskontakter och afrikansk svinpest. 

Rengöring av foderutrymmen ska ske regelbundet. Tillämpa helst torrengöring för att inte tillföra onödig fukt till utrymmena. Sopning, skrapning och dammsugning är lämpliga rengöringsmetoder och bör ske med särskild utrustning som enbart används i detta utrymme.

>> I detta avsnitt hittar du utförligare rengöringsråd.

>> Här finner du rekommenderade skötselrutiner i sin helhet.

Vid nybyggnation

Välj en foderanläggning som har medföljande instruktioner för rengöring och som är lätt att rengöra. Placera foderlagret så att inte fodertransporten behöver köra så långt över gårdsplanen.

<< Tillbaka till föregående sida

Foder kan dels vara förorenat med smittsamt material redan vid inköp/bärgning, dels bli förorenat under lagringen eller hanteringen. Om det hanteras felaktigt kan fodret utgöra en grogrund för bakterieväxt och växt av mögelsvamp, som bidrar till sämre djurhälsa och bland annat ökar djurens känslighet för smitta.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår