Smittskyddsråd vid ny- och ombyggnation

Här har vi samlat de smittskyddsråd som är särskilt viktiga i samband med ny- eller ombyggnation.

Byggnadernas placering på gården

Ta hänsyn till den förhärskande vindriktningen - helst ska stallens längdriktning ligga parallellt med denna, för att förebygga att luftburen smitta kan föras mellan byggnaderna. Tänk på att hålla stort avstånd mellan BB-avdelning och avdelningarna för tillväxtgrisar och slaktgrisar.

Tänk igenom hur färdvägarna för djurtransport, kadaverbil, gödselspridare, fodertransport, besöksfordon och gårdsegna fordon går. Gårdens egna färdvägar bör inte korsas av utifrån kommande fordon. Kadaverbilen ska helst inte färdas alls inom gården. Utlastningen bör vara placerad så att djurtransporten inte utgör en risk för luftburen smitta för djuren på stall, eller kör en längre sträcka inom gården.

>> Läs mer i avsnittet om gårdens färdvägar

Isoleringsutrymme för inköpta djur bör vara beläget i gårdens utkant och förses med möjligheter till handtvätt  och ombyte.

>> Här finns mer information för dig som avser bygga ett utrymme för isolering av inköpta djur

Byggnadernas utformning

Djuravdelningar ska ha separat ventilation och utgödsling. Se till att luftintagen inte hamnar under frånluftsdon - då finns risk att "gammal" luft sugs in vid lågtryck eller fuktig väderlek.

Material och inredning bör vara lätta att rengöra - undvik till exempel ytor med många skarvar (såsom många mindre byggsektioner eller kaklade ytor i djurutrymmen). Använd helst material som inte får sprickor där smuts kan fastna. Undvik att bygga skrymslen och vrår.

Gör det lätt att göra rätt

Identifiera de ställen som är extra kritiska för smittskyddet och underlätta för lämplig smittskyddsrutin på dessa ställen:

Ett exempel på sådan åtgärd är att installera tvättställ där de behövs, exempelvis i korridorer mellan avdelningar. Ingångar till stallbyggnader bör förses med personsluss:

>> Här finns information om hur en personsluss bör utformas

Ett annat exempel är att placera grindar i korridorer där grisar drivs, för att förhindra att djuren går åt fel håll och kanske in i andra stallavdelningar

>> Mer idéer för utformandet av utlastningssystem finns i denna film

Djurflöden

Det mest fördelaktiga ur smittskyddssynpunkt är om djurflödena på gården går i endast en riktning, det vill säga djuren förflyttas från BB-avdelning till tillväxtavdelning och vidare till slaktgrisavdelning och utlastning utan att passera utrymmen där yngre djur hålls. På så vis blir det också lättare att ha bra arbetsrutiner, så att man går från yngre djur till äldre.

>> Läs även avsnittet om inre smittskydd

Mer information

>> Kompendiet Smittskydd på gårdsnivå (extern sida)

>> SVA:s rapport om ekonomiska fördelar av att förebygga sjukdomar hos lantbrukets djur (extern sida)

 

<< Tillbaka till föregående sida

Med tvättställ i korridorerna mellan djuravdelningarna är det lätt att tvätta händerna mellan djurgrupper. Höj- och sänkbara tvättställ underlättar rengöring av korridoren.
Tänk igenom gårdens färdvägar och undvik att vägar för "rena" och "orena" fordon korsas.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår