Besöksrutiner

Det finns ett antal smittskyddsåtgärder att vidta när man vill hålla risken för att smitta ska föras in till djuren med människor och utrustning så låg som möjligt.

 

Personsluss

Miniminivån för besöksrutiner är att personer som vistas på anläggningen ska erbjudas möjligheter till handtvätt och desinfektion före och efter besöket, samt använda skyddskläder och skoskydd eller särskilda skodon. Dessa åtgärder är obligatoriska enligt Jordbruksverkets föreskrift K112 (läs föreskriften i sin helhet här).

>> Tvätta händerna - skylt för nedladdning

>> Smittskyddsrutiner besökare - skylt för nedladdning

>> Smittskyddsrutiner för personal - skylt för nedladdning

>> Läs mer om hur en personsluss bör vara utformad

>> Principer för rutiner vid in- och utträde i besättningen. Dessa rutiner är framtagna för gårdens besökare, men ska givetvis även följas av gårdens personal.

Stoppskylt

Alla ingångar till anläggningen bör vara försedda med stoppskylt där besökare instrueras att kontakta djurägaren eller ansvarig innan de går in. På så sätt kan man informera besökare om gårdens smittskyddsrutiner, be dem fylla i gårdens besöksjournal och ställa några frågor: Kommer de direkt från en annan besättning? Har de varit utomlands? Har de några symtom på sjukdom?

>> Stoppskylt för nedladdning

Verktyg och utrustning

Allt som tas in till och förs ut ur djurutrymmena ska rengöras och desinficeras. Sådant som inte tål rengöring och desinfektion bör man i möjligaste mån undvika att ta in. Det bästa är om gården kan tillhandahålla egna verktyg, utrustning och liknande. Använd vattentäta fodral som går att desinficera till kameror, mobiltelefoner, surfplattor mm.

Väskor och behållare placeras på rena och torra underlag och rengörs samt desinficeras efteråt.

 I filmen Smittsäker inseminering visas en bra rutin för införsel av seminlådor till besättningen.

"48-timmarsregeln"

Om man under utlandsresa haft kontakt med klövbärande djur finns risk att smittämne fastnat på hud, kläder, skor mm. För att förebygga att smittämne förs in på detta sätt rekommenderas att man inte har kontakt med klövbärande djur på svenska djurgårdar de första 48 timmarna efter kontakt med klövbärande djur utomlands. Om resan gått till ett område med mul- och klövsjuka gäller motsvarande i fem dygn. Man ska inte ta med sig egenimporterade livsmedel från utlandet till en grisanläggning, då allvarliga grissjukdomar kan spridas på detta sätt.

Utländska besökare bör fylla i ett så kallat Visitors Certificate (laddas ned här).

Övrigt

Vissa sjukdomar smittar mellan människor och djur. Därför är det olämpligt att besökare med symtom på mag-tarminfektion eller luftvägsinfektion går in i djuravdelningarna, då det finns risk att de smittar till djuren. Om man har en pågående hudinfektion (t ex i nagelband) eller sår på händerna bör man utöver rekommenderade rutiner för handhygien även använda engångshandskar. För att minimera risken att smitta ska föras från djur till människor bör alla besökare tvätta och sprita händerna när de lämnar djuravdelningarna. Detta är också viktigt för att förhindra att man för eventuell smitta vidare till grisar på andra gårdar.

Gårdens smittskyddsregler för besökare bör finnas nedskrivna och gärna i form av ett anslag i personslussen. Här finner du en färdig smittskyddsinstruktion för nedladdning.

Här finns broschyrer med information om smittskyddsrutiner för utländsk personal (engelska, tyska, estniska, litauiska, lettiska, polska och ryska).

<< Tillbaka till föregående sida

Alla ingångar till anläggningen bör vara försedda med "stoppskylt" (bild Stoppskylt) där besökare instrueras att kontakta djurägaren eller ansvarig innan de går in.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår