Försiktighet vid djurinköp

Genom försiktighet vid inköp samt isolering av de nya djuren innan de introduceras i besättningen kan man begränsa risken att föra in smittämne i besättningen.

Inköp av smågrisar

Smågrisar bör köpas in från så få besättningar som möjligt, helst bara från en och samma besättning från år till år. Köp endast djur från besättningar med giltig hälsodeklaration - då är risken för att grisarna ska bära på en smittsam sjukdom mindre.

De nya grisarna bör sättas in i rengjort stall som haft minst 5-7 dagars tomtid. Grisar i en och samma omgång bör sättas in under en så kort period som möjligt.

Inköp av livdjur

Inköp av livdjur för avel bör begränsas och ske från så få besättningar som möjligt. Genom till exempel ett mellangårdsavtal med en livdjursproducent, försäkrar man sig om att alla djur kommer från en och samma besättning. Köp bara in djur från avels- och gyltproducerandebesättningar med hälsodeklaration.

Man bör vara noga med att livdjursproducenten i sin tur har goda smittskyddsrutiner.

Säljarbesättningens livdjurskontakter och smittskyddsåtgärder har betydelse för hur stor risken är för att du ska få in smitta med inköpta djur.

Ett tänkbart alternativ till livdjursinköp är egen rekrytering av moderdjur.

Isolering

Nyinköpta rekryteringsdjur bör hållas isolerade i minst tre veckor, helst sex veckor. Läs mer om lämplig utformning av och rutiner i isoleringsutrymmet.

Försiktighet vid import

Svenska grisar har ett mycket gott hälsoläge och är fria från många av de smittsamma sjukdomar som finns i andra länder. Som exempel kan nämnas PRRS, MRSA och salmonella som är vanliga i länder i vår närhet. Det bästa är om import av livdjur kan undvikas helt. 

Animation: Djurinköp är förenade med olika stora risker beroende på bland annat hur många olika besättningar man handlar med eller om grisarna kommer från länder/regioner med sämre smittläge.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS

Inför all import, både av levande djur och av sperma och andra djurprodukter både av levande djur och av sperma och andra djurprodukter skall man, enligt branschöverenskommelser hos svenska slakterier, ta kontakt med Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS, för information om vilka sjukdomar som finns i exportlandet och som måste uteslutas genom provtagning före införseln. Import av djur kan utgöra ökad risk, trots provtagning, för att sådana smittämnen förs in. Särskilt om importen utgörs av ett större antal djur tex smågrisar. 

>> Läs mer om Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS (extern sida)

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår