Varför är smittskyddsarbete viktigt?

Modern grisproduktion har sedan länge ställt krav på djurhållarens rutiner och kunskaper inom smittskydd. Dels är produktionen känslig för störning, dels har den svenska grisnäringen varit delaktig i flera bekämpnings- och kontrollprogram under senare decennier.

Medan man historiskt sett har koncentrerat sig på specifika sjukdomar och deras spridning (AD, Salmonella, PRRS med flera) går nu utvecklingen mot  ett mer allmänt förhållningssätt till smittskydd. Istället för att skydda djuren mot exempelvis salmonella eller svindysenteri genom vissa, riktade åtgärder är målet att bygga upp smittskyddsrutiner som bryter de viktigaste smittvägarna, oavsett vilket smittämne det rör sig om.

Förbättrad djurvälfärd

Många smittsamma sjukdomar medför lidande för de sjuka djuren. Sjukdom leder ofta till smärta och obehag, och kan även vara stressande genom att det sjuka djuret kanske inte kan äta normalt eller utföra sina naturliga beteenden. Genom förebyggande smittskyddsåtgärder kan djuren hållas friska och djurvälfärden öka.

Bättre lönsamhet

Att hålla djur som på grund av sjukdom inte växer eller grisar som förväntat innebär, förutom djurlidande, en belastning för lantbruksföretaget.

>> Läs mer om kostnader vid sjuklighet här.

>> SVA:s rapport "Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur?" (extern sida)

Minskat behov av antibiotika

Risken för utveckling av antibiotikaresistens ställer krav på en återhållsam antibiotikaanvändning, där det förebyggande arbetet för att förhindra smittsam sjukdom har stor betydelse. 

>>Läs mer om antibiotikaresistens här.

Folkhälsa och säkra livsmedel

Många smittsamma sjukdomar  kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser. En del av dessa orsakar inte sjukdom hos djuren, men kan ge upphov till sjukdomstillstånd hos människor. Några exempel på zoonoser som kan spridas från grisar till människor är salmonella och vissa varianter av influensa. Även antibiotikaresistenta bakterier kan överföras. Människor kan smittas såväl genom kontakt med smittade djur och deras närmiljö, som via livsmedel.

Genom ett gott smittskydd kan du bidra till att den inhemska spridningen av smittsamma zoonoser hålls fortsatt låg, vilket ger säkra livsmedel och bibehållet konsumentförtroende.

Säker arbetsmiljö

En låg förekomst av zoonoser gynnar både djurhälsan och arbetsmiljön på din egen gård, samt minimerar risken för att någon ska drabbas av sjukdom efter kontakt med djuren på din gård.

<< Tillbaka till översikten

Smittsam sjukdom innebär ofta en påfrestning för de sjuka djuren och en belastning för lantbruksföretaget.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår