Friska djur behöver inte antibiotika

Bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Redan idag ställs sjukvården inför fall av bakterieinfektioner som förr ansågs banala men där behandlingen nu misslyckas.

Till skillnad från andra EU-länder har vi i Sverige än så länge ett gott läge, med bara ett fåtal påvisade fall med multiresistenta bakterier hos lantbrukets djur. Även bland människor är förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier låg. Vi har alltså allt att vinna på att fortsätta jobba aktivt med att hålla förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier nere.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotika används för att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur. Antibiotikaresistens innebär att bakterier som tidigare varit känsliga för antibiotika har utvecklat motståndskraft så att infektioner med dessa bakterier blir mer svårbehandlade. Resistensen uppkommer vid antibiotikaanvändning. Då vi i Sverige sedan länge varit återhållsamma med att ge antibiotika till lantbrukets djur har vi kunnat hålla utvecklingen av antibiotikaresistens i djurhållningen i schack.

Antibiotikaresistenta bakterier sprids som vanliga bakterier. De kan överföras från djur till djur och många av dem kan därtill spridas mellan djur och människor. Detta innebär att det finns en risk att resistenta bakterier som till exempel MRSA sprids till dina djur vid kontakt med andra djur eller besökare, även om antibiotikaanvändningen på gården varit låg.

>> Läs mer omspridning och förebyggande av antibiotikaresistenta bakterier

<< Tillbaka till föregående sida

Genom förebyggande smittskyddsåtgärder och god skötsel kan läkemedelsanvändningen hållas på en låg nivå.
Sverige har internationellt sett en låg antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur, tack vare många års arbete med förebyggande hälsovård.
Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår