Utlastning

Transportfordon med djur från andra besättningar ombord kan innebära en risk för indirekt smittspridning till den egna besättningen via luften, via transportörens händer, kläder och skor, eller via djur som springer fram och tillbaka mellan bilen och stallet. Med ett genomtänkt utlastningssystem och goda rutiner kan sådan smittspridning förebyggas.

Transportör och fordon

Transportören är ur smittskyddssynpunkt en av de viktigaste besökarna på gården, eftersom denne ofta har kontakt med djur från andra besättningar. Transportören ska därför inte ha tillträde till djurutrymmena annat än i yttersta undantagsfall. Om det inte går att undvika är det mycket viktigt att transportören följer besöksrutinerna med gårdsegna kläder och skor samt handtvätt och -desinfektion. (Dessa rutiner är förstås lämpliga även om transportören inte ska gå in i besättningen.)

Transportfordon ska rengöras dagligen, med tillräcklig torktid efteråt. Fordon som använts i annat land ska rengöras, desinficeras och därefter ha haft 48 timmars tomtid innan de trafikerar din gård.

Utlastningssystem

Ett utlastningssystem ska vara utformat så att ingen direkt eller indirekt kontakt kan ske mellan bilen och besättningen. Detta innebär att ett utlastningsutrymme gärna bör ha egen ventilation och inte ha direkt passage till stallavdelningar (det bör finnas mer än en dörr emellan så att minst en dörr alltid är stängd mellan utlastningen och stallet).

Det är också viktigt att gränsen mellan besättning och utsida är tydligt markerad. Denna gräns ska inte överträdas av vare sig transportör eller djurskötare. Om utlastning sker med en ramp, vagn eller motsvarande ska avståndet mellan fordonet och grisstallet vara minst tio meter för att förhindra luftburen smitta.

Hygien vid utlastningen

Det är lämpligt att använda separata kläder, skodon och redskap vid utlastningen. Efter varje utlastningstillfälle ska utrymmet rengöras och desinficeras. Alla utrymmen dit grisar har haft möjlighet att gå i samband med drivning och utlastning bör också rengöras och desinficeras. Utlastningsutrymmet bör inte användas som förråd eller ingång.

Inför nybyggnation

Utlastningsutrymmet bör placeras i besättningens utkant, så att transportbilen inte korsar gårdens egna färdvägar. Man bör också ta hänsyn till att inte luft från lastbilen kan passera in till grisstallarna via ventilationsindon. I filmen nedan visas ett exempel på ett bra utlastningssystem.

 

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår