Isolering av inköpta djur

Syftet med att isolera nya djur är att upptäcka eventuell smitta hos de nya djuren så att spridning till övriga djur på gården kan förhindras. Förflyttning av ett djur kan innebära stress och leda till sämre motståndskraft hos djuret, vilket kan bidra till att en smittsam sjukdom som tidigare hållits i schack blossar upp.

Under isoleringstiden kan eventuella sjukdomssymtom upptäckas och eventuella prover tas för påvisande av olika smittämnen innan djuret introduceras i övriga besättningen. Det är därför mycket viktigt att ingen kontakt (vare sig direkt eller indirekt) kan ske mellan djuren i isoleringen och de andra djuren, under isoleringstiden.

Alla djur ska isoleras efter kontakt med djur från andra gårdar

Alla djur som kommer till gården efter att ha haft kontakt med djur på andra gårdar bör hållas isolerade efter ankomst. Dit räknas, förutom inköpta djur, djur som lånas in eller har varit utlånade, eller djur som har varit på rymmen.

Minst tre veckor

Som minst rekommenderas att grisarna står i isolering i tre veckor, helst sex veckor. Om man inte sett några sjukdomssymtom under denna tid kan den nya grisen sedan släppas in till de andra djuren. Om däremot misstänkta symtom uppkommit bör veterinär kontaktas för vidare rådgivning innan djuret släpps in i besättningen.

Isoleringen bör ligga avskilt

Isoleringssutrymmet ska vara lokaliserat så att ingen kontakt kan förekomma mellan djuren på gården och de isolerade djuren, Det ska vara helt avskilt från övriga besättningen och ha separat ventilation och gödselhantering. Helst bör isoleringen vara inrymd i en egen byggnad (till exempel i en maskinhall eller bod) på gården, med separat utfodring och utgödsling. Om sådant utrymme saknas är det bättre att använda en separat hage utomhus än att placera nyinköpta djur i en egen box i samma stall som de andra djuren i besättningen.

Särskilda hygienrutiner när isolerade djur tas om hand

I isoleringen ska särskilda kläder och skor eller stövlar användas, alternativt skyddskläder och skoskydd. Redskap ska antingen vara separata för isoleringen eller rengöras noggrant och desinficeras innan de används i övriga besättningen. Före och efter arbete i isoleringen ska händerna tvättas med varmt vatten och tvål, samt desinficeras. 

Isoleringsutrymmet bör rengöras efter att det tömts i samband med isoleringsperiodens slut.

Isolerade djur ska kontrolleras dagligen

Kontrollera dagligen hälsan hos djuren i isoleringen. Håll utkik efter nedsatt allmäntillstånd och tecken på infektionssjukdom såsom hosta och diarré. Ta vid behov tempen på djuren och undersök regelbundet djurens klövar, hull, hud och juver. 

I isolerings-utrymmet ska separata redskap användas
Det är viktigt att tvätta händerna och byta kläder både före och efter arbetet i isoleringen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår