Försiktighet vid inköp av djur

En av de viktigaste åtgärderna mot att få in smittsam sjukdom i besättningen är att minimera omfattningen av kontakter med nya djur, inte minst genom få och genomtänkta djurinköp.

Köp bara in djur om det är nödvändigt och från få, utvalda besättningar

Inom en besättning har djuren ofta ett liknande smittläge, att exempelvis köpa in fyra djur från fyra olika besättningar innebär därför en högre risk att introducera en infektion till den egna gården.

Gör en hälsokontroll innan köp

Inspektera helst säljarbesättningen innan köp. Låt bli att köpa djur om du ser tecken på sjukdom i besättningen. Sådana tecken kan vara hosta, hälta eller diarré. Fråga säljaren efter eventuella hälsoproblem och om några djur köpts in. Om den säljande besättningen nyligen köpt in djur innebär det en högre risk för att den har en infektion som cirkulerar och därmed är det en högre risk för att få med en smitta till den egna gården.

Undersök även själva djuret du har för avsikt att köpa.

Osynlig smitta

Smittade djur kan vara synligt sjuka, men även så kallade friska smittbärare. Till exempel kan ett djur vara smittsamt under inkubationstiden, det vill säga innan sjukdom har brutit ut. Det kan också röra sig om en symtomlös infektion, då djuret sprider smittämne utan att själv insjukna. Nyinköpta djur bör hållas isolerade i minst tre veckor, helst sex veckor.

>> Gå direkt till avsnittet om isolering av inköpta djur 

Försiktighet vid import

Svenska grisar har ett mycket gott hälsoläge och är fria från många av de smittsamma sjukdomar som finns i andra länder. Som exempel kan nämnas PRRS, MRSA och salmonella som är vanliga i länder i vår närhet. Det bästa är om import av djur kan undvikas helt. 

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS

Inför all import, både av levande djur och av sperma och andra djurprodukter skall man ta kontakt med Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS, för information om vilka sjukdomar som finns i exportlandet och som måste uteslutas genom provtagning före införseln. Import av djur kan utgöra ökad risk, trots provtagning, för att sjukdomar förs in.

>> Läs mer om Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS (extern sida)

 

Det är en fördel att köpa djur från gårdar som själva inte köper in djur. Risken att säljargården fått in en smitta som ännu inte upptäckts är då mindre.
Även om man i detta fall endast köper in djur från en gård, får man med sig smittor från tre andra gårdar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår