Varför är smittskydd viktigt? 

Sverige har vi ett unikt gott läge när det gäller sjukdomar som sprids mellan djur. Många sjukdomar som är vanliga i andra länder är ovanliga, eller helt frånvarande, här. Anledningen till detta är ett långvarigt och noggrant arbete med att systematiskt utrota vissa sjukdomar.

Djurvälfärd

I djurskyddslagen från 1988 det att ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. Det innebär att du som djurägare är skyldig att ge sina djur god omsorg och så gott det går förhindra att de blir sjuka. Det innebär också att sjuka djur ska behandlas och få extra omsorg, för att hindra onödigt lidande. Ett viktigt sätt att förhindra sjukdom är att förebygga smitta

Ekonomi

Sjukdom medför direkta kostnader i form av veterinärbesök, provtagningar och läkemedel. När djur drabbas så hårt att de dör eller avlivas på gården, uppstår en kostnad för att få kadavret bortforslat och den eventuella slaktintäkten uteblir. 

Minskat behov av antibiotika

Många smittsamma sjukdomar orsakade av bakterier behandlas med antibiotika för att djuren ska tillfriskna. Bakterier kan utveckla motståndskraft, så kallad resistens, mot den antibiotika som används. Då fungerar behandlingen inte längre och resistenta bakterier kan spridas vidare från det djur där resistensen uppstod, både till andra djur och till människor. Risken för att bakterier utvecklar resistens ökar om den totala mängden antibiotika som används i hela samhället, till såväl djur som människor, är hög. Antibiotikaresistens hos bakterier är ett växande problem i världen och hotar människors hälsa i många länder. Det äventyrar behandlingen av infektioner hos människor där antibiotika är nödvändig. Sjukvården är beroende av effektiva antibiotika vid till exempel operationer och transplantationer.

Läs mer om antibiotikaresistens här.

Folkhälsa

Många smittsamma sjukdomar kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser. En del av dessa orsakar inte sjukdom hos djuren, men är desto farligare för människor. Några exempel på zoonoser som kan spridas från grisar till människor är salmonella och vissa varianter av influensa. Även antibiotikaresistenta bakterier kan överföras. Människor kan smittas såväl genom kontakt med smittade djur och deras närmiljö, som via livsmedel.

Genom ett gott smittskydd kan du bidra till ett fortsatt gott hälsoläge bland Sveriges lantbruksdjur, vilket gynnar både djurvälfärden och folkhälsan!

<< Tillbaka till översikten

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår