Foderhantering 

Inköpt eller egenproducerat foder

Det säkraste fodret är värmebehandlat, pelleterat foder anpassat för djurslaget gris. Inköpt foder ska komma från en anläggning som är registrerad och godkänd av Jordbruksverket. Kravet på registrerad foderleverantör gäller även när du köper in till exempel bröd och potatis som från början varit avsedda som livsmedel.

Vid utbrott av både klassisk och afrikansk svinpest misstänks smittspridning ha skett via smittat kött, till exempel i samband med utfodring med matavfall. Därför är det inom EU förbjudet att utfodra grisar med matavfall.

Foder från egen produktion ska hålla god hygienisk kvalitet. Om du misstänker bristande kvalitet i foder eller vatten bör du låta göra mikrobiologisk analys.

Hygien i foderlager och foderanläggning

Foder och strömedel ska förvaras väl skyddat mot fukt och nederbörd. Fuktiga förhållanden gynnar tillväxten av bakterier, mögelsvamp och jästsvamp.

Fodret ska vara skyddat från fåglar, gnagare och andra skadedjur som annars kan förorena det. Regelbunden skadedjursbekämpning är oftast nödvändig för att förebygga att gnagare kommer åt att förorena fodret. Foder och strömedel bör också förvaras skyddat från vildsvin. 

Foderplatsen och platsen där foderförvaring sker ska hållas rena från foderrester och annat. Dessa ställen bör kontrolleras dagligen. Foderspill som blir liggande utgör en god grogrund för bakterie- och mögelväxt.

På grund av risken för smitta med Klassisk- och Afrikansk svinpest är det inom EU förbjudet att mata grisar med matavfall.
Foder som förorenats av fåglar, gnagare eller andra skadedjur riskerar att innehålla flera olika smittämnen, däribland salmonellabakterier

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår