Isolering

Rätt använd ger en isolering ett bra skydd mot smittor utifrån. Tanken med isolering är att man ska hinna upptäcka eventuell sjukdom hos de nyinkomna djuren innan de smittat ner övriga besättningen. Det är därför mycket viktigt att ingen kontakt (varken direkt eller indirekt) kan ske mellan djuren i isoleringen och de andra djuren, under isoleringstiden.   

Vilka djur?

Alla djur som kommer till gården efter att ha haft kontakt med djur på andra gårdar bör hållas isolerade efter ankomst. Dit räknas, förutom inköpta djur, får som har varit på auktion, lånas in eller har varit utlånade, eller får som har varit på rymmen. Ställ gärna utslagsdjur tillsammans med inköpta djur i isoleringen, särskilt om det rör sig om enstaka djur. Dels har fåren sällskap av varandra och dels kan man få en fingervisning om huruvida det främmande djuret fört med sig smitta in, eftersom utslagsfåret i så fall kan insjukna.

Hur länge?

Som minst rekommenderas att fåren står i isolering i fyra veckor, helst så länge som sex veckor. Om man inte sett några sjukdomssymtom under denna tid kan det nya fåret sedan släppas in till de andra djuren i besättningen. Om däremot misstänkta symtom uppkommit bör veterinär kontaktas för vidare rådgiving innan djuret släpps in i besättningen.

Det finns smittsamma sjukdomar som har en längre inkubationstid (tiden mellan smittotillfälle och tills symtom uppkommer), som exempelvis Maedi-Visna, och som därför inte säkert kan upptäckas under isoleringstiden. Det är viktigt att veta hälsoläget i säljarbesättningen när det gäller sådana sjukdomar.

Var?

Isoleringssutrymmet ska vara lokaliserat så att ingen direkt kontakt kan förekomma mellan djuren i besättningen och de isolerade djuren, inte heller kontakt via foder eller gödsel. En hel vägg bör skilja de isolerade djuren från övriga djur i besättningen. På detta sätt förebygger man direkt smittspridning och "droppsmitta" (när t ex ett djur hostar och det stänker på andra djur eller inredning) mellan djuren. Det kan också vara lättare att komma ihåg hygienrutiner som handtvätt och klädbyte om isoleringsutrymmet är tydligt avgränsat.

Helst bör isoleringen vara inrymd i en egen byggnad (till exempel i en maskinhall eller bod) på gården, med separat utfodring och utgödsling. Om sådant utrymme saknas är det bättre att använda en separat hage utomhus än att placera nyinköpta djur i en egen box i samma stall som de andra djuren i besättningen. En hage utomhus är dock inte bra ur parasitsynpunkt eftersom eventuella parasitägg hamnar på betet som sedan är smittat. Dessutom föreligger större rymningsrisk.

Det bör finnas tvättmöjligheter i anslutning till isoleringsutrymmet, med varmt och kallt vatten, flytande tvål, pappershanddukar samt handsprit, eftersom detta underlättar goda rutiner.

Hygienrutiner

I isoleringen ska särskilda kläder och skor eller stövlar användas, alternativt skyddskläder och skoskydd. Redskap ska antingen vara separata för isoleringen eller rengöras noggrant och desinficeras innan de används i övriga besättningen. Efter arbete i isoleringen ska händerna tvättas med varmt vatten och tvål, samt desinficeras.

Isoleringsutrymmet bör rengöras efter att det tömts i samband med isoleringsperiodens slut.

Andra rutiner

Under tiden djuren står i isolering bör deras hälsa kontrolleras regelbundet. Undersök klövar, hull, hud, juver, ögon med mera och titta särskilt efter hälta, hosta och diarré. Iaktta djuren noga dagligen.

Vissa behandlingar bör utföras under isoleringsstiden: träckprov för kontroll av mag-tarmparasiter direkt följt av avmaskning med medel som har effekt mot stora magmasken (Haemonchus). Nytt träckprov tas 7-10 dagar efter avmaskning för kontroll av behandlingsresultatet. Fotbad med zinksulfat  (alternativt spraya ymnigt med zinksulfat på hela klövarna) vid inträde och utträde i isoleringen. Om djuret har hudsymtom bör det behandlas mot ohyra.

Bild: Fotbad med zinksulfat görs när inköpta djur tas in till och ut från isoleringsutrymmet. 

Stora magmasken och stora leverflundran utgör ett växande problem i svenska besättningar och är svåra att bli av med när de väl introducerats varför det är viktigt att förhindra att dessa parasiter förs in via inköpta djur.

  • Fråga säljaren om slakteriet gjort anmärkningar för stora leverflundran eller om den har påvisats vid träckprov eller obduktion. Fråga också säljaren om träckprovsresultat för övriga mag-tarmparasiter t.ex. stora magmasken.
  • Avmaskning mot stora magmasken görs alltid efter att träckprov tagits ut på inköpta djur. Om förekomst av stora leverflundran är konstaterad i säljarbesättningen eller förekomst misstänks skall inköpta djur behandlas under isoleringstiden.
  • Stora leverflundran har en komplicerad livscykel, med flera utvecklingsstadier, och olika avmaskningsmedel är verksamma mot olika stadier. Det är därför viktigt att rådgöra med veterinär som är insatt på området inför behandling.Se även faktabladet nedan.

Här finner du Gård & Djurhälsans råd gällande stora leverflundran

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår