Försiktighet vid inköp

En av de viktigaste åtgärderna mot att få in smittsam sjukdom i besättningen är att minimera omfattningen av kontakter med nya djur, inte minst genom få och genomtänkta djurinköp.

Köp bara in djur om det är nödvändigt och från få, utvalda besättningar

Köp så få djur som möjligt från så få säljare som möjligt. 

Fråga efter  M3-status och F-status i klövkontrollen, alternativt djurägarförsäkran fotröta. Fråga också om det skett import av livdjur till säljarbesättningen under de senaste åren och om det i så fall finns ett ”godkännande” från Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Detta är ett intyg på att importen skett med en högre smittskydsmässig säkerhet.

När många djur från olika gårdar samlas, som exempelvis vid baggauktioner, ökar risken för smittspridning.

Hälsokontroll innan köp

Inspektera helst säljarbesättningen innan köp. Låt bli att köpa djur om du ser tecken på sjukdom i besättningen. Sådana tecken kan vara hosta, hälta, bölder eller andra hudförändringar. Fråga säljaren efter eventuella hälsoproblem under de senaste månaderna och om några djur köpts in under senaste månaderna. Om ett nytt djur nyligen tagits in finns det risk för att det fört med sig smitta som ännu inte hunnit bli märkbar. Undersök även själva djuret du har för avsikt att köpa. Fråga om träckprov för parasitkontroll utförs i besättningen och vilka slaktskadeanmärkningar som förekommit de senaste åren.

Här finner du Gård & Djurhälsans Hälsodeklaration vid livdjursinköp.

Här finner du Gård & Djurhälsans karantänsrekommendationer avseende mag-tarmparasiter.

Här finner du Gård & Djurhälsans råd angående stora leverflundran vid inköp av avelsdjur.

Här finner du Gård & Djurhälsans råd gällande stora leverflundran.

Foto: Undersök djuret innan du köper det.

Köp bara in svenska djur

Undvik i möjligaste mån att köpa in djur från utlandet. Sverige har ett mycket gynnsamt smittläge jämfört med många andra länder och du löper därför större risk för att ta in smitta om du köper utländska djur. Undersök om import av sperma eller embryo kan vara ett alternativ. Avsevärt färre sjukdomar sprids via sperma och embryo. Oavsett om du funderar på import av livdjur eller sperma/embryo ska du kontakta Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS, för rådgivning före importen.

>> Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS (extern sida)

Alla djur som kommer till gården ska stå i isolering. Detta gäller även gårdens egna djur om de varit på resande fot och kommit i kontakt med andra besättningar.

<< Tillbaka till föregående sida

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår