Varför är smittskydd viktigt?

Behovet av ett bra smittskydd på gården blir allt större. Sverige har ett gott hälsoläge, men det finns en rad smittsamma sjukdomar som kan drabba våra fårbesättningar. Ökad rörlighet över gränserna hos både människor och djur innebär att det därtill finns fler tillfällen för nya smittor att föras in i landet.

Förändrat klimat och uppkomsten av nya smittsamma sjukdomar är också omständigheter som ställer ökade krav på ett gott smittskydd.

Djurvälfärd

De flesta sjukdomar medför lidande för de sjuka djuren. Sjukdom leder ofta till smärta och obehag, men kan även vara stressande genom att det sjuka djuret kanske inte kan äta normalt eller utföra sina naturliga beteenden. Får är utpräglade flockdjur och därför mycket bra på att dölja smärta och sjukdom. Det är inte ovanligt att synliga tecken på lidande uppkommer först efter en längre tids sjukdom, ofta i form av avmagring, som dock kan vara svår att se när pälsen är lång.

Ett väl fungerande smittskydd förebygger att dina djur drabbas av sjukdomar som fotröta, stora magmasken, stora leverflundran, luftvägsinfektioner med mera. Minskad förekomst av sådana sjukdomar i besättningen innebär att djurens välfärd ökar.

Lönsamhet

Att hålla djur som på grund av sjukdom inte växer eller lammar som förväntat innebär, förutom djurlidande, en belastning för ekonomin.

>> Läs mer om olika kostnader som uppstår till följd av smitta här.

Minskat behov av antibiotika

Risken för utveckling av antibiotikaresistens ställer krav på en återhållsam antibiotikaanvändning.

1. Genom bra smittskyddsåtgärder förebygger man spridning av alla bakterier, även de resistenta, både till och från gården.

2. Gott smittskydd innebär även att djuren utsätts för mindre smitta i allmänhet vilket medför att de mer sällan insjuknar i sekundära bakterieinfektioner och behovet av antibiotikabehandling minskar. 

3. God skötsel är en lika viktig pusselbit för att hålla antibiotikaanvändningen nere, eftersom detta är av stor betydelse för djurens motståndskraft mot bakterieinfektioner.

Folkhälsa

Många smittsamma sjukdomar kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser. En del av dessa orsakar inte sjukdom hos djuren, men är desto farligare för människor. De kanske vanligaste exemplen på zoonoser som sprids från får till människor är listerios och toxoplasmos, men det finns även andra. Smittspridning kan ske genom kontakt med smittade djur och deras närmiljö, såväl som via livsmedel.

Genom ett gott smittskydd kan du bidra till att den inhemska spridningen av zoonoser hålls fortsatt låg, vilket gynnar både god djurhälsa, säkra livsmedel och en trygg arbetsmiljö på din egen gård.

<< Tillbaka till översikten

Smittsamt muneksem, orf, är smärtsamt och kan leda till att det sjuka djuret äter dåligt. Gör du så här kan du själv bli smittad, använd handskar när du hanterar djur med Orf!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår