Hur smittsäker är din gård?

Förebyggande smittskyddsarbete är av värde i  alla slags fårbesättningar (läs mer om varför smittskydd är viktigt här), men insatserna som görs bör stå i proportion till vilken nytta de medför. Störst nytta har de åtgärder som hanterar ett ofta återkommande riskmoment.

Några faktorer som kan påverka hur stort behovet är av smittskydd i den enskilda fårbesättningen:

  •  Många kontakter med andra fårbesättningar. Den mest effektiva smittspridningen sker från djur till djur. Även människor som under en kort tidsperiod har kontakt med djur i flera besättningar kan överföra smittämnen mellan gårdarna, likaså utrustning som förflyttas från gård till gård. Det är inte minst viktigt att besättningar som säljer många livdjur till andra har ett gott smittskydd, eftersom en eventuell smitta annars kan spridas till många andra besättningar. Läs mer om smittspridning via djur, människor mm på dessa sidor.
  • Besättningens storlek. I en stor djurgrupp sprids ofta smittämnen lättare, då djurtätheten ofta är högre. Dessutom kan ett utbrott av smittsam sjukdom då drabba fler djur vilket bland annat medför att de ekonomiska konsekvenserna blir större. Läs mer om hur sjuklighet påverkar lönsamheten här.
  • Djuren. Har man djur som  är särskilt värdefulla, genom till exempel avelsarbete eller för att de tillhör en ovanlig ras, är det viktigt att se till att de inte drabbas av smittsam sjukdom, då detta skulle kunna innebära att betydelsefullt avelsmaterial gå förlorat.

Självtestet

För att hjälpa till att bedöma vilken nivå det förebyggande smittskyddsarbetet bör ligga på i en enskild besättning har vi tagit fram detta självtest, som är uppdelat i olika delområden. För att få ut så mycket som möjligt av självtestet bör du också läsa avsnitten om smittspridning och smittskyddsåtgärder som länkas först och sist i varje deltest. Självtestet är anonymt och dina svar sparas inte.

Välj det område du vill testa i menyn till vänster.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår