Foderhantering

  • Kraftfoder bör förvaras så att inte fåglar, gnagare eller andra djur kommer åt att förorena det, gärna i en sluten tunna. Om slakteriet gjort anmärkningar för dynt bör du kontakta veterinär för rådgivning om avmaskning av hundar som är i kontakt med fåren och deras foder.
  • Ha någon form av regelbunden skadedjursbekämpning, gärna genom avtal med bekämpningsföretag.
  • Foderplatsen och förvaringsstället ska hållas rena från foderrester och annat. Dessa ställen bör kontrolleras dagligen. Foderspill som blir liggande utgör en god grogrund för bakterie- och mögelväxt.
  • Vid ensilagepressning ska en snabb pH-sänkning eftersträvas. Ensilaget ska förpackas lufttätt och jordinblanding ska undvikas.
  • Om du köper in foder, se till att leverantören är registrerad som foderföretag hos Jordbruksverket. Detta är inte bara ett regelkrav, utan innebär även en minskad risk för att föra in smittämnen och andra föroreningar till dina djur via fodret.

<< Tillbaka till föregående sida

Kontrollera fodertråg mm dagligen och rengör vid behov.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår