Hantering av kadaver och liknande

Djur som dött eller avlivats bör alltid hanteras som om de bär på smittsam sjukdom:

  • Avlägsna kadaver så fort som möjligt och placera dem på en avskild plats i väntan på bortforsling. Kadaverplatsen bör vara belägen så att transportbilen inte behöver köra över din gårdsplan, till exempel längs vägen ut från gården.
  • Se till att kadavret inte är åtkomligt för fåglar, skadedjur eller andra djur, genom att kroppen är väl övertäckt. Annars finns det risk att de får tag i smittsamt material från kadavret och sprider ut det.
  • Kadaverplatsen ska vara lätt att rengöra, därför rekommenderas ofta gjuten betongplatta. Grusad yta bör undvikas.
  • Ha god hygien vid hanteringen av kadavret - tvätta händerna och använd gärna handsprit efteråt.

Om en tacka kastar bör alltid smittsam sjukdom misstänkas. Det kastade fostret, efterbörden och fostervätskan (och även halm och liknande som förorenats) ska avlägsnas från de övriga djuren så fort som möjligt och hanteras på samma sätt som kadaver. Foster ska aldrig kastas på gödselstacken.

Läs mer om kadaverhantering på Jordbruksverkets hemsida.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår