Omfattning

  1. GRUND: Vid anslutning ska samtliga grisar som av djurhållaren hålls på ett sådant sätt att de smittskyddsmässigt räknas som en enhet anslutas.1 

1. Med detta menas grisar som har direkt eller indirekt kontakt med varandra. Indirekt kontakt kan t.ex. vara samma skötare (om inte byte av kläder/stövlar samt tvätt och desinfektion av händer sker), samma redskap eller delade flöden mellan olika djurgrupper.

 

Om det ingår olika produktionsplatsnummer i enheten så ansluts en av produktionsplatserna som huvudproduktionsplats och de andra som  ”kopplade” produktionsplatser.

Grisar som hålls av annan djurhållare så att de smittskyddsmässigt ingår inom samma enhet (dvs. flyttar djur mellan enheterna alt. har  gemensam personal som inte passerar hygiensluss vid in/utträde i respektive enhet) ska också omfattas av kontrollprogrammet men via separat anslutning.

När det gäller suggpooler/ suggringar, där djurflöden går fram och tillbaka mellan besättningar, bör anslutning ske till samma nivå i programmet,  då besättningarna delar på samma smittskydd. Ersättningen för alla besättningar inom enheten baserar sig på lägsta uppnådda nivå i  programmet. Under en övergångsperiod på fem år från programstart är anslutning till olika nivåer inom en suggpool/ suggring möjlig, då  ersättningsnivåerna under denna period baserar sig på uppnådd nivå för varje enskild besättning. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår