Internt smittskydd

För anslutning till den högre nivån ska även kraven för den lägre nivån vara uppfyllda.

Produktionssystem

 1. GRUND: Omgångsproduktion (allt in/allt ut) ska tillämpas i produktion med olika åldersgrupper.*
 2. GRUND: Olika åldersgrupper ska vara separerade från varandra.**
 3. GRUND: Det ska finnas en skriftlig plan över hur så kallade restgrisar hanteras i besättningen.***
 4. SPETS: Olika åldersgrupper ska vara åtskilda från varandra i sektionerade avdelningar.#

*Undantaget livdjursavdelningar (ex. avdelningar för livdjur> 30 kg, så som rekryterings-, sin- och betäckningsavdelningar) och galtstationer. Även små besättningar med färre än 120 suggor undantas från kravet på strikt omgångsproduktion liksom små specialiserade slakgrisbesättningar med högst 200 platser om smågrisarna köps in endast från en besättning.  

**Med separering menas att grisar i olika åldersgrupper kan ha luftkontakt men ingen tryn- eller gödselkontakt. Kravet om separering gäller inte betäcknings-, dräktighets- och rekryteringsavdelningar, galtstationer eller besättningar som undantas kravet på omgångsproduktion*. Undantag kan också under särskilda omständigheter medges i besättningar med utedrift enligt programmets vägledning för kontroll och rådgivningsbesök.

***Undantaget besättningar som inte har krav på omgångsproduktion.

#Sektionering innebär att djur i olika åldersgrupper hålls i separata avdelningar utan vare sig gödsel-, tryn- eller luftkontakt.

Rengöring, desinfektion och tomtid

 1. GRUND: Avdelningar med växande djur ska tvättas efter varje omgång.* 
 2. GRUND: Det ska finnas en skriftlig notering av tidpunkt för utförd tvätt.
 3. GRUND: Tomtiden (beräknad från tvätt tills dess att nya djur sätts in i avdelningen) bör vara minst fem till sju dagar. Kortare tomtid än tre dagar ska regelmässigt inte tillämpas. 
 4. SPETS: Avdelningar med växande djur ska förutom att tvättas även desinficeras efter varje omgång.**
 5. SPETS: Det ska finnas en skriftlig notering av tidpunkt för utförd tvätt och desinfektion.

*Under kall årstid eller vid slaktköer som orsakar leveransproblem kan i undantagsfall mekanisk rengöring godkännas. För avdelningar med kontinuerlig drift (t.ex. rekryterings-, betäcknings- och sinsuggavdelningar) kan rengöring få ske sektionsvis under pågående produktion. Tvätt ska i dessa avdelningar ske minst en gång per år. Motsvarande regler gäller för djurutrymmen inomhus och hårgjorda skrapytor i ekologiska besättningar. Hyddor för utomhusproduktion ska tvättas en gång per år, eller oftare vid behov.

**Under kall årstid eller vid slaktköer som orsakar leveransproblem kan i undantagsfall mekanisk rengöring med torrdesinfektion godkännas.

Hygien

 1. GRUND: Hygienen i grisstallen och biutrymmen ska vara godtagbar.

Utrustning

 1. SPETS: Utrustning som flyttas mellan avdelningar eller som blir kvar vid omgångsbyte och som grisar kommer i kontakt med ska rengöras (t.ex. drivskivor, first-feeders, andra foderautomater etc.). 

Djurflyttningar och arbetsrutiner

 1. SPETS: Det ska upprättas en plan över hur djurförflyttningar och arbetsrutiner kan genomföras för att på bästa sätt förhindra smittspridning inom besättningen.
 2. SPETS: För utegrisbesättningar med betesgång gäller att det ska finnas en plan för betesrotation och tomtid i hagar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår