Afrikansk svinpest

En smitta som är högaktuell på den europeiska kontinenten och som vi är rädda för att få in i Sverige, främst genom smitta på vildsvin är Afrikansk svinpest, ASF. Afrikansk svinpest är en epizootisjukdom som lyder under epizootilagen. En epizootisjukdom är en sjukdom som normal inte finns i Sverige, detta innebär att om du misstänker att dina djur kan ha drabbats är du skyldiga att kontakta veterinär. Afrikansk svinpest är en allvarlig, smittsam och dödlig sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar.

Viruset kan överleva:

 • 1,5 år i blod
 • 4 veckor i stallmiljö
 • 11 dygn i gödsel
 • 16 dygn i rumstempererat kött
 • 150 dygn i kylt kött
 • 140 dygn i saltat eller torkat kött
 • flera år i frysta köttprodukter

Smittvägar Afrikansk svinpest

Som grishållare kan du skydda dina grisar från sjukdomen genom att: 

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.

 • Se till att besökare i dina djurstallar använder besättningens egna skyddskläder eller engångskläder och tvättar händerna innan och efter kontakt med grisarna.

 • Tillämpa 48 timmars karens efter besök utomlands. 

 • Undvik direkt- och indirekt kontakt mellan vildsvin och tamgris.

 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.

 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta oss på djurhälsoenheten. foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Direkt kontakt

Exempel på direkt kontakt mellan vildsvin och tamgris kan vara om ett vildsvin kommer i kontakt med grisar i en öppen lösdrift eller i en hage.

Indirekt kontakt

Indirekt kontakt mellan vildsvin och tamgrisar kan förekomma i alla sammanhang där man inte har en tydlig gräns mellan yttre och inre område i sin besättning, t.ex. via stövlar, skor, kläder, redskap, lastmaskiner, halmförvaring.

Ytterligare information

På länkarna nedan kan du läsa mer om Afrikansk svinpest:

Jordbruksverket om Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan om Afrikansk svinpest

SVA om Afrikansk svinpest

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår