Besökare och personal

För anslutning till SPETS-nivån behöver kraven för GRUND-nivån också vara uppfyllda 

 1. GRUND: Generellt gäller att besöken ska vara genomtänkta och planerade.
 2. GRUND: Besöksjournal ska föras.
 3. GRUND: Besättningens smittskyddsbestämmelser ska finnas i skrift och utarbetas tillsammans med besättningsveterinär eller djurhälsoveterinär.
 4. GRUND: Samtliga personer som vistas i anläggningen ska informeras om besättningens smittskyddsbestämmelser. Besökare ska innan inträde i besättningen signera i besöksjournalen att de tagit del av bestämmelserna. Det är djurhållarens ansvar att att informera sig om var samtliga besökare (särskilt hantverkare) varit innan besöket. 
 5. GRUND: Rena skyddskläder och skodon ska finnas att tillgå.
 6. GRUND: Möjlighet ska finnas till handtvätt med flytande tvål, varmt och kallt vatten. 
 7. GRUND: Torkmöjligheter av engångtyp (t.ex. pappershanddukar) och handdesinfektionsmedel ska finnas. Tvätt och desinfektion av händer ska alltid ske vid in- och utträde i besättningen.
 8. GRUND:Karenstider efter besök på utländska gårdar eller efter annan kontakt med klövbärande djur (t.ex. marknader, jakt) måste respekteras. Från områden med mul- och klövsjuka gäller 5 dygns karens. Från övriga områden gäller 48 h karenstid.
 9. GRUND: Blanketten Visitor´s certificate ska fyllas i vid besök från utlandet.
 10. GRUND: Vid utomhusproduktion ska skyltar som upplyser om att det är förbjudet att mata grisar finnas i anslutning till varje hägn. Särskilt vikgtigt är att de placeras i anslutning till angränsande vägar, promenadstigar etc.
 11. SPETS: I besöksjournalen efterfrågas datum för senaste besök i annan grisbesättning, typ av besättning och lokalisation. 
 12. SPETS: Stoppskyltar ska finnas på alla dörrar och huvudingång, förutom på dörrar som är reglade inifrån. Huvudingång med personsluss markeras på ett tydligt sätt. Telefonnummer till ansvarig djurhållare/personal ska finnas angivet på skyltarna. Vid utomhusproduktion ska motsvarande stoppskyltar finnas i anslutning till varje hägn. 
 13. SPETS: Det ska finnas en klar gräns mellan ”yttre” och ”inre” område, gärna i form av en personsluss. Gränsen ska respekteras av både personal och besökare.
 14. SPETS: Kläd- och skobyte ska ske vid gränsen. Externa kläder och skodon får inte komma i kontakt med besättningens kläder och skodon.
 15. SPETS: Besättningens egen utrustning i form av redskap, verktyg, instrument m.m. bör i möjligaste mån användas. I de fall detta inte är möjligt ska utrustningen i möjligaste mån tvättas och desinficeras innan användning i besättningen. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår