Övrigt

  1. GRUND: Andra djurslag som hålls inom samma PPN eller på samma gård som grisarna ska, om det finns ett sådant, vara anslutng till ett förebyggande smittskyddsprogram godkänt av Jordbruksverket.*
  2. GRUND: När andra djurslag hålls inom samma smittskyddsenhet som grisarna ska dessa hållas i byggnader/ avdelningar helt avskilda från grisstallen med separat ventilation och gödselhantering. Vid utevistelse får inget sambete ske med andra produktionsdjur och hästar.
  3. GRUND: Hundar, katter och andra sällskapsdjur ska i den mån det är möjligt förhindras tillträde till avdelningar/ stallar/ hägn med grisar.
  4. GRUND: Den allmänna ordningen i och utanför grisstall, hägn och personalutrymmen ska vara godtagbar. **
  5. GRUND: Regelbunden skadedjursbekämpning ska tillämpas genom att besättningen anlitar professionell skadedjursbekämpare. 
  6. SPETS: Hundar, katter och andra sällskapsdjur ska inte vistas i slutna anläggningar/ grisstallar/ avdelningar och angränsande utrymmen som hör till inre område (t.ex. korridor, ev. personalutrymmen, ev. foderkök).*** 

 

*Smittsäkrad besättning för nöt, Frivilliga salmonellaprogrammet för höns respektive matfågel (i de fall  sådant program finns) eller tuberkulosprogrammet för alpacka. 

**Vad gäller den allmänna ordningen ska markområdet inom två meter runt grishusen och foderanläggningarna vara fria från hög växtlighet,  skräp och får inte utgöra någon allmän uppsamlingsplats för byggnadsmaterial, förbrukade inredningar m.m.

***Undantag är vallhundar som utför ett arbete och som då tillfälligt behöver vistas i ett hägn. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår