Välkommen till smittsäkra.se.

Detta är en informationssida om smittskydd för lantbrukets djur. Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

På dessa sidor finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, samt ett självtest för bedömning av smittskyddet på gården. Här finns också information om det nya frivilliga smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning för gris- respektive nötkreatursbesättningar.

Smittsäkra.se drivs av Gård & Djurhälsan och Växa Sverige i samarbete med SVA. Sidan finansieras av Jordbruksverket.

Kunskapsbanken

 

 


Smittsäkrad Besättning

 

 Hur smittsäker är din gård?

 

 


Antibiotikaresistens