Smittskydd på bete

Minska parasitbördan

Många parasiter kan överföras mellan djur via betet. Ett flertal parasiter övervintrar på betet och kan därmed infektera djuren under nästa betessäsong. För att ett bete ska betraktas som parasitfritt krävs därför att det inte har betats av nötkreatur under en betessäsong, inklusive vintrarna före och efter.

Yngre djur som smittas med parasiter utsöndrar ofta stora mängder maskägg vilket ökar parasitbördan på betet. Om möjligt bör de yngsta djuren släppas på ett parasitfritt bete, både för att förhindra att de infekteras och för att hålla parasitbördan på en låg nivå. De äldre djuren har bättre motståndskraft och bidrar inte alls på samma sätt till att parasitbördan ökar, även om de kan bära på inälvsparasiter.

När det gäller vissa parasiter, däribland stora leverflundran, räcker inte ett års betesvila för att betet ska vara parasitfritt. Stora leverflundran kan överleva på betet under längre tid än så. Oftast ger inte stora leverflundran påtagliga symtom hos nötkreatur, men hållande av får på samma marker utgör en riskgrupp. Rådgör med veterinär om du har problem med eller misstanke om stora leverflundran i din besättning.

Sam- eller växelbete med andra djurslag

Växelbete innebär ofta att betesmarkerna utnyttjas väl. Förekomsten av djurslagsspecifika parasiter minskar genom att växla mellan olika djurslag.  Ett fåtal parasiter och även andra smittämnen kan dock spridas mellan får och nötkreatur, till exempel stora leverflundran. Detta är en viktig anledning till att växelbete är ett bättre alternativ än sambete. Man bör dock inte växla mellan nötkreatur och får på samma bete flera gånger under samma betessäsong. För att minimera risken att smittämnen förs över mellan får och nötkreatur är det lämpligt att låta betet stå tomt ett par veckor innan det andra djurslaget släpps på. Vid problem med stora magmasken i besättningen är betesordningen viktig. Fåren bör beta först och nötkreaturen under senare delen av betessäsongen.

Rådgör med din veterinär om hur du bäst lägger upp betesstrategin på din gård.

<< Tillbaka till föregående sida

Flera parasiter kan spridas mellan betande djur - men det går att hålla parasitbördan på en låg nivå.
Betesvila eller rätt skött växelbete med andra djurslag hjälper till att minska parasitbördan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår