Isolering av inköpta djur

Syftet med att isolera nya djur är att upptäcka eventuell smitta hos de nya djuren så att spridning till övriga djur i besättningen kan förhindras. Förflyttning av ett djur kan innebära stress och leda till sämre motståndskraft hos djuret, vilket kan bidra till att en smittsam sjukdom som tidigare hållits i schack blossar upp. Det syns dock inte alltid på ett djur om det bär på en smittsam sjukdom, till exempel under inkubationstiden (den tid som förflyter efter att djuret infekterats med ett smittämne tills sjukdom bryter ut) och i de fall djuret har en smittsam infektion utan att visa några symtom.

Under isoleringstiden kan eventuella sjukdomssymtom upptäckas och eventuella prover tas för påvisande av olika smittämnen innan djuret introduceras i övriga besättningen. En isolering kan dock inte skydda mot alla smittor och det är inte säkert att ett smittsamt djur visar några symtom under isoleringstiden. För att ytterligare minska riskerna rekommenderas därför djurinköp från provtagna besättningar som är godkända på Gröna Listan. Det är dock viktigt att komma ihåg att man kan inte provta för alla smittor, vilket innebär att det fortfarande finns risk att få in en smitta även om den säljande besättningen är godkänd på Gröna listan.

Mottagningsstall hos kalvköpande besättningar

Om du regelbundet köper in kalvar från mer än en annan besättning för uppfödning till slakt bör du hålla dem i ett särskilt mottagningsstall. Detta för att undvika smittspridning mellan de nya djuren och övriga djur i besättningen. Om du årligen köper in fler än 50 kalvar under fyra månaders ålder och från mer än en besättning ställs även krav på mottagningsstall i regelverken. Insättning av nya djur får ske under som längst tre veckor och kalvarna ska därefter hållas i mottagningsstallet i fem veckor.

Ett separat mottagningsstall förebygger direkt smittspridning mellan djuren. Dock har skötselrutinerna avgörande betydelse för hur väl den indirekta smittspridningen (via framför allt djurskötare och redskap) förhindras. Följ gärna råden för gårdsisolering nedan när du planerar rutinerna för mottagningsstallet.

Gårdsisolering av inköpta rekryteringsdjur

  • Nyinköpa djur ska vistas i isoleringen i minst fyra veckor, för kalvköpande besättningar ska kalvarna hållas i mottagningsstallet i fem veckor. Även egna djur som på annat sätt varit i kontakt med djur i andra besättningar (till exempel vid rymning, utställning eller samtransport) bör isoleras vid återkomsten.
  • Isoleringsutrymmet bör helst vara helt separerat från övriga djurstallar, till exempel i en särskild byggnad. Om det inte är möjligt rekommenderas att isoleringsutrymmet åtminstone är åtskilt från resten av djuren med en hel vägg.
  • Isolering kan under betesperioden även ske utomhus, i en särskild hage. Se då till att de isolerade djuren inte kan ha kontakt med de övriga över stängslet.
  • Vid skötseln av djur i isolering bör särskilda kläder och skor/stövlar användas. Djurnära redskap bör antingen vara separata för detta utrymme eller rengöras noggrant och desinficeras innan de används i övriga besättningen.
  • Handtvätt med tvål och ljummet vatten ska ske efter all kontakt med djur eller ytor i isoleringen. Även desinfektion med handsprit rekommenderas. 
  • Kontrollera dagligen hälsan hos djuren i isoleringen. Håll utkik efter nedsatt allmäntillstånd och tecken på infektionssjukdom såsom hosta och diarré. Ta vid behov tempen på djuren och undersök regelbundet djurens klövar, hull, hud och juver.

 

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår