Gårdens flöden och färdvägar

Smitta kan föras in till anläggningen med fordon, både via lasten (kadaver, gödsel, djur)  eller till exempel via däck och i hjulhus som förorenats på en annan anläggnings gårdsplan. I möjligaste mån bör man undvika att vägar för utifrån kommande fordon korsas med vägar för gårdens egna fordon.

Ovan: Samma anläggning som i avsnittet om indirekt smittspridning via fordon. Här har gårdens flöden förbättrats genom att  kadaverplatsen flyttats, och nya vägar till  och inom gården har tagits i bruk. Inte minst i samband med nybyggnation är det lämpligt att tänka igenom gårdens färdvägar, så att inte vägar för "rena" (gårdsegna) och "orena" fordon korsas.

Kadavertransportbilen utgör en särskild smittrisk och bör färdas så lite som möjligt inom området. Det bästa är att placera kadaverplatsen i gårdens utkant så att inte fordonet behöver köra in på gårdsplanen.

Gödselspridare innebär en ökad risk förspridning av smittämnen som kan finnas i gödsel. Om flera gårdar delar på en gödselspridare är det viktigt att denna och traktorn rengörs mellan varje gård så att den inte sprider gödsel från en besättning till en annan. 

Djurtransportbilens färdväg beror på var utlastningen sker. Vid planering av utlastningsutrymme bör hänsyn tas till djurtransportens färdväg över gårdsplanen så att bilen inte passerar nära djurstallar i onödan. Luftburen smittspridning från bilen till byggnadernas luftintag bör undvikas.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår