Inre smittskydd

Inre smittskydd syftar till att hålla nere smittrycket i besättningen och att förhindra spridning av smittämnen mellan olika djurgrupper. Stallrengöring, gödselhantering samt gruppering och sektionering av olika djurgrupper (exempelvis kalvar efter ålder och mjölkande kor efter juverhälsa) är viktiga delar av det inre smittskyddet.

Läs mer i avsnittet Gödselhantering

Årlig rengöring i besättningar med nötkreatur                      

Årlig stallrengöring är ett krav i djurskyddslagstiftningen då det bidrar till bättre hälsa och djurvälfärd genom minskat smittryck och ökad renhet hos djuren. Det finns vetenskapliga undersökningar som visar på minskad sjuklighet i besättningar om stallet tvättas mellan olika omgångar av djur.

Metod

I de flesta fall görs den årliga rengöringen under sommaren när djuren är på bete. Vid tvätt av tömda stallar är högtryckstvätt med efterföljande upptorkning och desinfektion en mycket bra metod. I de fall det inte är lämpligt med vattentvätt är torrengöring följt av lång tomtid (minst 2 månader) ett bra alternativ då detta ger motsvarande resultat avseende sänkning av smittryck.  

För en noggrann rengöring med högtryckstvätt:

1. Grovstädning och utgödsling – plocka undan lösa föremål, gödsla ut noggrant, montera ned lös utrustning vid behov.

2. Blötläggning - blötlägg med vatten så länge som behövs för att stallet ska vara lätt att rengöra. Blötläggning kan till exempel göras med   högtryckstvätt eller vattenslang.

5. Mekanisk rengöring- Det vanligaste sättet att tvätta stallar är med högtryckstvätt. Tvätten ska avlägsna all synlig smuts. Ljummet vatten ger bättre effekt än kallt men riktigt hett vatten bör undvikas (proteiner kan brännas fast). Med tillsats av rengöringsmedel ökar effekten ytterligare. Observera dock att högtryckstvätt inte alltid är den bästa metoden, särskilt om inte stallet kan tömmas helt. Genom små vattendroppar (aerosoler) kan eventuell smitta spridas till kvarvarande djur. Tvätt med vatten med lågt tryck kan då vara ett alternativ.

6. Upptorkning - upptorkningen är mycket viktig för att inte kvarvarande smittämne ska överleva och infektera nya djur. Hur lång tid det tar att torka upp beror på olika omständigheter såsom väder, temperatur och ytans material. Vid tvätt sommartid tar det uppskattningsvis cirka en vecka att få en bra upptorkning.

7. Desinfektion - om tomtiden är kort eller särskild smitta misstänks i stallet är desinfektion extra viktig.

Det är viktigt att ha bra skyddsutrustning vid arbete rengöring och desinfektion - läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida (extern sida)

<< Tillbaka till föregående sida

Årlig rengöring är ett lagstadgat krav som har betydelse för djurhälsan
Användning av högtryckstvätt är en vanligt och effektiv metod att blötlägga och rengöra
Högtryckstvätt bör endast användas i tömda stallar eftersom eventuell kvarvarande smitta kan spridas genom små vattendroppar
För att all smitta ska försvinna är upptorkningstid viktigt

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår