Besöksrutiner

Besökare innebär många gånger en stor risk för att föra smitta mellan besättningar. Störst risk utgör personer som utför djurnära arbete och besöker flera besättningar under samma dag. Det är därför viktigt att tillämpa bra smittskyddsrutiner för besökare som minskar risken för att smitta ska föras in i besättningen via exempelvis händer, kläder, skor och utrustning. Var noga med att rutinerna följs konsekvent av alla besökare som rör sig mellan besättningar.  Det räcker med att smittskyddet brister vid ett enda besök för att få in en ovälkommen smitta. Om du själv eller din personal besökt en annan besättning är det viktigt att även ni följer dessa rutiner.

Personsluss

Ordna en särskild plats för in- och utpassering till besättningen, gärna med någon form av gräns som markerar var byte av skor/stövlar bör ske. En enkel "personsluss" kan till exempel inrättas i en tvättstuga eller liknande. Det är en fördel om denna omklädningsplats ligger i direkt anslutning till djurstallet, men inte nödvändigt.

I samband med ny- eller ombyggnation är det lämpligt att planera för ett särskilt utrymme där besökare kan byta om och tvätta händerna. Gränsen mellan besättning och yttervärld markeras med till exempel en låg bänk/planka eller streckmarkering på golvet. I exemplet ovan har utrymmet även försetts med en korg för smutsiga kläder och en besöksjournal där alla gårdens besökare ska skriva in sig.

Personslussen för besökare är här åtskild från personalingången vilket ytterligare minskar risken för att föra in smitta.

Kläd- och skobyte

Besökare som rör sig mellan besättningar bör använda gårdens egna kläder och stövlar, alternativt besökarens egna skyddskläder om de är helt rena. Stövlar som använts i annan besättning samma dag kan dock vara mycket svåra att få helt rena mellan besök. 

I personslussen kan besökare byta om till gårdens egna skyddskläder och stövlar. Om det av någon anledning är svårt att använda gårdens egna skor eller stövlar bör du åtminstone försäka dig om att besökarens egna skodon rengjorts noga och desinficeras mellan besök i olika besättningar.

Det är också viktigt att gårdsegna stövlar och overall/rock hålls rena så att besökare kan använda dem utan att få smuts på sina kläder. Det är också en förutsättning för att de ska användas. Rockar/overaller bör tvättas i maskin regelbundet och alltid då de blivit synligt smutsiga.

     

Handtvätt

I anslutning till platsen för ombyte ska det även finnas möjlighet att tvätta händerna med varmt och kallt vatten, samt tvål. Det ska också finnas tillgång till handsprit och pappershanddukar. Handtvätt och handdesinfektion bör ske vid både inträde till och utträde ur besättningen.

 

Skyltar

Sätt gärna upp skyltar vid ingångarna som informerar personer som vill gå in till djuren om att de ska kontakta dig först. I besöksutrymmet är det också bra att sätta upp instruktioner för hur du vill att besökare ska bete sig på din gård, exempelvis användning av gårdsegna kläder och stövlar samt handtvätt med handdesinfektion innan de går in i stallet.

Efter utlandsresa

Om du själv, personal eller besökare har haft kontakt med klövbärande djur i utlandet bör kontakt med djur i en svensk besättning undvikas i 48 timmar efter djurkontakten i utlandet. Om resan skett i område där det finns mul- och klövsjuka gäller motsvarande i fem dygn.

 

Hygienregler för djurhållare

Det finns hygienregler som alla djurhållare måste följa. Det är mycket viktigt att alla som har djur eller arbetar med, alternativt besöker verksamheter där det finns djur, försöker förebygga att smittspridning sker både mellan djur och mellan djur och människor. Reglerna omfattar bland annat krav på att det ska finnas möjlighet att tvätta och desinficera händerna. Mer information finns under rubriken Allmänna hygienregler på Jordbruksverkets webbplats.  Den som även har besöksverksamhet skall följa särskilda regler.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår