Gödselhantering

Håll i möjligaste mån körvägar rena från gödsel. Var särskilt noga med att skilja djurens gödsel och foder åt, så att gödsel inte rutinmässigt hamnar i foder eller dricksvatten. Om du har ett körbart foderbord är det viktigt att de maskiner som används vid utfodring inte drar med sig gödsel upp på foderbordet. Detta kan exempelvis ske om körvägarna för transport av foder och gödsel korsas eller om drivvägar för djur går förbi uppfarten till foderbordet. Läs även avsnittet om gårdens flöden och körvägar.

I stora besättningar med olika grupper av djur; tänk på att undvika att gödsel från en grupp förs över till en annan grupp. Skydda framför allt yngre djur från kontakt med äldre djurs gödsel.

Undvik att gödselsmitta från andra besättningar når dina djur genom att vara observant på var eventuella gödselkontaminerade fordon och redskap körs och används på din gård. Även stövlar kan föra med sig gödselsmitta.

Vid utkörning av fast- eller flytgödsel; tänk på att vissa sjukdomsframkallande bakterier kan överleva i månader i en sval och fuktig miljö. Använd därför gödsel från din egen och andras besättningar på ett genomtänkt sätt så att inte eventuella smittämnen når nya djurgrupper via bete eller kontaminerat foder.

<< Tillbaka till föregående sida

Bra arbetsrutiner för god hygien håller smittrycket nere.
Maskiner som används till körbara foderbord ska vara rena från gödsel.
Körvägar för gödsel och foder bör vara åtskilda.
Drivgångar bör inte korsa körvägar för foder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår