Att förebygga spridning av antibiotikaresistenta bakterier

Genom bra smittskyddsåtgärder förebygger man spridning av alla bakterier, även de resistenta, både till och från gården och inom gården.

Gott smittskydd innebär även att djuren utsätts för mindre smitta i allmänhet vilket medför att de mer sällan insjuknar i sekundära bakterieinfektioner och behovet av antibiotikabehandling minskar. Därigenom blir det totala antibiotikatrycket lägre.

God skötsel är en lika viktig pusselbit för att hålla antibiotikaanvändningen nere, eftersom detta är av stor betydelse för djurens motståndskraft mot bakterieinfektioner.

God rengöring mellan omgångar är A och O för att förhindra att smittor finns kvar i utrymmena och förs över till nya mottagliga djur. Våtrengöring samt desinfektion är att föredra, eftersom torrengöring inte är effektivt mot alla sorters smittämnen.

Följande rutiner är särskilt viktiga för att förebygga att bakterien MRSA förs in till gården:

Goda hygienrutiner för personal och besökare

Gott smittskydd i samband med utlastning

Då MRSA är vanligare utomlands är det mycket viktigt att 48-timmarsregeln tillämpas.

>> Nästa: Sjuka djur kan behöva antibiotika

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår