Indirekt smittspridning, allmänt

Indirekt smittspridning sker när smittsamt material förorenar till exempel stallmiljön, redskap, fordon, foder eller människor, och sprids vidare till andra grisar på detta sätt.

Läs mer om vanliga vägar för indirekt smittspridning i avsnitten nedan:

>> Indirekt smittspridning via människor

>> Indirekt smittspridning via fordon

Indirekt smittspridning förknippad med andra djur

Andra djur, exempelvis hundar, kan utgöra en risk för indirekt smittspridning om de tillåts vara i utrymmen där grisar vistas eller hanteras. Gnagare kan bära på ett flertal smittämnen som kan överföras till grisar, däribland bakterien som orsakar svindysenteri. Även stallkatter, som fångar gnagare, kan innebära en risk för smittspridning om de går in i boxarna.

Hästar, nötkreatur och fjäderfä är alla potentiella smittbärare av bland annat salmonella (och även MRSA), varför de bör hållas väl åtskilda från grisar så att vare sig direkt eller indirekt smittspridning kan ske.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår