Miljö och skötsel

Djurens miljö har stor betydelse för uppkomsten av smittsam sjukdom, då den dels kan gynna eller missgynna smittämnens överlevnad, dels påverka djurens känslighet för smittämnena.

Olika smittämnen gynnas av olika miljöfaktorer

Smittämnen har olika förmåga att överleva i miljön utanför värddjuret. Omständigheter som påverkar smittämnens överlevnad är bland annat fuktighet och temperatur. Vilka miljöfaktorer som bidrar till att smittämnen överlever länge varierar beroende på vilket smittämne det rör sig om. Exempelvis överlever mykoplasmabakterien, som orsakar lunginflammation, längre i kall, fuktig och mörk väderlek, medan andra bakterier gynnas av högre temperaturer.

Miljöfaktorer som sänker djurens motståndskraft

Miljöfaktorer som sänker djurens motståndskraft mot infektioner är bland annat dålig luft eller extrema temperaturer. Trasig inredning eller olämpligt utformad inredning kan ge upphov till skador och sekundära infektioner som exempelvis bölder.

Animation: Beläggningsgraden har betydelse för hur stort smittrycket är.

Smittryck

Begreppet smittryck används för att beskriva hur stor mängden smittämne är i en djurgrupp och deras omgivning. Ett högt smittryck betyder att mängden smittämne är stor. Smittrycket ökar om ett eller flera djur är sjuka, eftersom smittämnet då förökar sig i djuren och utsöndras till miljön. Beroende på hur tåligt smittämnet är kan det även överleva och ansamlas i djurens omgivning, vilket också innebär ett ökande smittryck.

Faktorer såsom bristande hygien eller hög beläggning i djurstallarna kan bidra till ett högre smittryck, vilket kan göra att fler djur insjuknar än vad som annars skulle ha varit fallet. I en sådan miljö har också smittämnen generellt lättare att sprida sig och överleva i både djur och närmiljö.

Skötselrutiner som förebygger smitta

God och regelbunden rengöring av stallutrymmena minskar smittrycket. Goda skötselrutiner inkluderar, utöver att hålla djurens miljö så ren och torr som möjligt, även att reglera temperatur och ventilation i byggnaderna.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår