Smittämnen

Smittsamma sjukdomar orsakas av olika smittämnen. Ett infekterat djur kan utsöndra smittämne i till exempel avföring, saliv, nosflöde, mjölk - kort sagt kan allt som kommer från ett sjukt djur vara smittförande.

De olika typerna av smittämnen

De vanligaste smittämnena är virus, bakterier och parasiter. Även prioner och vissa svampar kan orsaka smittsam sjukdom hos får.

>> Läs om virus

>> Läs om bakterier

>> Läs om parasiter

>> Läs om övriga smittämnen (svamporganismer och prioner)

Olika smittämnen – olika egenskaper:

Smittämnen har olika överlevnadsförmåga: en del klarar sig inte särskilt länge i det fria, utan sprids främst genom kontakt mellan djur. Andra smittämnen kan klara sig länge i miljön, som till exempel viruset som orsakar smittsamt muneksem, orf. Detta virus kan överleva i flera år under torra förhållanden.

Olika smittämnen har också olika smittdos, det vill säga det antal bakterier eller parasiter etc som behövs för att orsaka sjukdom. För mycket aggressiva smittämnen räcker det med en smittdos på några få ”partiklar”.

Endemiska – epizootiska – emerging:

Man brukar skilja på sådana smittor som är relativt vanliga i landet (endemiska) och sådana som är mycket sällsynta eller bara förekommer utomlands, men som är så allvarliga att de omfattas av särskild kontroll och lagstiftning (epizootiska). De flesta smittsamma sjukdomar är välkända och har existerat länge, som till exempel Maedi-Visna och scrapie.

Det blir även allt vanligare med nya smittor i vår närhet (de kallas ibland för emerging diseases). Dessa kan dels kan vara kända smittor som har spritt sig till ett nytt djurslag eller till ett nytt geografiskt område (till exempel blåtunga), dels helt nya smittämnen (till exempel schmallenberg). Med goda smittskyddsrutiner har du som djurägare bättre förutsättningar att stå emot såväl endemiska smittor som epizootiska och nya smittor.  

Läs mer om epizootisjukdomar på Epiwebb (extern länk).

Zoonoser:

Vissa smittämnen kan infektera och orsaka sjukdom hos både djur och människor. Sådana sjukdomar kallas zoonotiska sjukdomar eller zoonoser. Viktiga zoonoser i Sverige som kan smitta mellan får och människor är bland annat toxoplasmos, orf och Q-feber.

Läs gärna mer om fårens sjukdomar, både smittsamma och andra, på SVA:s hemsida.

<< Tillbaka till föregående sida 

Ett infekterat djur kan utsöndra smittämne i till exempel avföring, saliv, nosflöde, eller mjölk.
Orf är ett exempel på en zoonos, dvs en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. Gör du så här kan du bli smittad, använd handskar när du hanterar djur med orf.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår