Parasiter

I gruppen parasiter är variationen stor. Gemensamt för alla parasiter är att  de under hela eller delar av sin livscykel lever av/på ett värddjur utan att ge något tillbaka - de parasiterar.

Ektoparasiter

Ektoparasiter är detsamma som utvärtes parasiter, som till exempel löss och skabb. Löss är blodsugande eller pälsätande (de sistnämnda lever av hudavlagringar och hår).

Det finns olika sorters skabbparasiter, eller skabbkvalster. I Sverige förekommer endast det skabbkvalster som orsakar fotskabb, som även den lever av hudavlagringar. Både löss och skabbkvalster  lever hela sitt liv på värddjuret.

Endoparasiter

Endoparasiter betyder invärtes parasiter, exempelvis inälvsmask eller encelliga parasiter (t ex koccidier). Maskar lever i allmänhet endast delar av sin livscykel i värddjuret: deras ägg utsöndras via djurens gödsel och utvecklas till larver på betet, där de kan infektera nya djur, i vilka de utvecklas till vuxna maskar.

En del endoparasiter behöver två värddjur, en huvudvärd och en mellanvärd. Exempel på sådana är stora leverflundran (mellanvärd: snäckor) eller toxoplasma (huvudvärd: katt, mellanvärdar: många olika djurslag, däribland både får och människor).

Ladda hem Faktablad Stora leverflundran

Behandling och förebyggande

Den grupp läkemedel som används mot parasiter kallas antiparasitära. Eftersom parasiter har stor förmåga att utveckla resistens är det viktigt att hålla användningen av sådana medel på en så låg nivå som möjligt. För att behandling med antiparasitära medel (avmaskning) ska ha optimal effekt behöver den ske vid lämplig tidpunkt, med rätt preparat och dos samt efter strategisk träckprovtagning. Även andra hänsyn kan behöva tas i den enskilda besättningen. Strategi för avmaskning bör därför alltid utformas i samråd med veterinär.

Vissa parasiter, som stora leverflundran och stora magmasken kan spridas mellan gårdar framför allt genom inköp av djur. När dessa parasiter väl har introducerats i besättningen är de mycket svåra att bli av med. I sådana fall får man istället sträva efter att hålla parasiterna under kontroll.

För att förhindra att parasiter som stora leverflundran, stora magmasken m fl introduceras i besättningen skall träckprov tas och djuren avmaskas med preparat effektivt mot stora magmasken vid insättning i karantän. 7-10 dagar efter avmaskning tas ett nytt träckprov för att kontrollera behandlingsresultatet.

<< Tillbaka till föregående sida

Diarré orsakas ofta av parasitinfektion.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår