Smittskyddssamråd i förprövningen

Bakgrund

Jordbruksverket har en längre tid arbetat med regelverket för förprövning av djurstallar. Från flera håll har önskemål funnits att smittskyddet och inte bara djurskyddet ska kontrolleras i förprövningsarbetet innan stallar byggs, genom ett frivilligt så kallat smittskyddssamråd. Syftet med smittskyddssamråd är att den som ska bygga tidigt i processen blir medveten om smittskydd och kan beakta detta i planeringen innan man byggt fast sig i lösningar som inte blir bra.

I det nya regelverket för förprövning (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning SJVFS 2012:12 (Saknr L35)) finns därför följande text som ett allmänt råd:

Allmänna råd till 5 § djurskyddsförordningen
Innan en ansökan om förprövning avseende utrymmen för sådana djur som avses i 3 § punkt 1a-h samt 3 § punkt 2 skickas in till länsstyrelsen bör samråd om den planerade åtgärden ha skett med veterinär som har särskild kompetens om zoonotiska smittämnen samt övriga smittämnen som kan förorsaka ohälsa hos djur samt om hur risken för spridning av sådana smittämnen minimeras. I det fall samråd har skett bör dokument som styrker detta bifogas ansökan om förprövning.

Veterinär med särskild kompetens

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår