Faktorer i miljö och skötsel

Beroende på vilket smittämnet är kan också förmågan att överleva i miljön utanför djuret vara bättre eller sämre, samtidigt som miljön gynnar eller missgynnar smittämnenas överlevnad. Miljöförhållandena har därför betydelse för hur länge olika smittämnen finns kvar i besättningen. En dålig miljö kan också öka djurens känslighet för infektionssjukdomar.

Olika smittämnen gynnas av olika miljöfaktorer

Vilka miljöfaktorer som påverkar smittämnets överlevnad varierar beroende på vilket smittämne det rör sig om. Generellt överlever smittämnen längre i fuktig miljö än i torr. Olika miljöfaktorer kan även ha indirekt betydelse genom att gynna insekter eller andra djur som kan sprida smitta. Till exempel är våt- och sankmarker sådan miljö som gynnar stora leverflundran, då den är beroende av snäckor i sin livscykel.

Miljöfaktorer som sänker djurens motståndskraft

Miljöfaktorer som sänker djurens motståndskraft mot infektioner är bland annat dålig luft eller extrema temperaturer. Klövar som utsätts för mycket fukt blir lättare infekterade av olika bakterier. Vass inredning eller vassa strån i fodret kan skada hud eller slemhinna och därigenom skapa en inkörsport för olika smittämnen.

Smittryck

Begreppet smittryck används för att beskriva hur stor mängden av smittämne är i en djurgrupp och deras omgivning. Ett högt smittryck betyder att mängden smittämne är stor.

Ju fler djur som är sjuka desto högre blir smittrycket, då smittämnet förökar sig i djuren och utsöndras till miljön. Beroende på hur tåligt smittämnet är för kan det efter hand ansamlas i djurens omgivning, vilket också innebär ett ökande smittryck. Dålig hygien och hög beläggning i djurstallarna innebär att smittämnen får lättare att överleva och uppföröka sig och kan innebära att fler djur insjuknar än vad som annars skulle ha varit fallet.

<< Tillbaka till föregående sida

Gödsel och väta utgör en grogrund för smittor.
Gödselförorenad närmiljö minskar klövarnas motståndskraft och ökar smittorisken.
Hasskador orsakas av dåligt anpassade inredning, hårt underlag och otilllräcklig med strö. Sår i huden kan vara en inkörsport för smittämnen.
Hög beläggning påverkar smittrycket
Genom goda skötselrutiner som håller djurens miljö så ren och torr som möjligt kan smittrycket hållas nere.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår