Regelverk

Allmänna hygienregler för djurhållare

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra av spridning av zoonoser och andra smittämnen har djurhållare en skyldighet att minska risken för spridning av smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, så kallade zoonoser. 

Möjlighet att tvätta händerna

Du måste se till att personer som vistas i din anläggning med djur har möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål samt varmt och kallt vatten före och efter djurkontakt. Handdesinfektionsmedel ska också finnas tillgängligt.

Tillgång till skyddskläder

Har du livsmedelsproducerande djur ska personer som kommer in i din djurbesättning använda skyddskläder och skoskydd. Dessa kan vara av engångsmaterial, gårdsegna kläder och skodon eller väl rengjorda skyddskläder och väl rengjorda skor / stövlar.

>> Här kan du läsa föreskriften i sin helhet (extern sida) 

Hygienregler för besöksverksamhet

På gårdar som tar emot besöksgrupper ska det finnas besöksregler för att minska risken för att smittämnen förs mellan djur och människor. Vikten av god handhygien ska ingå i besöksreglerna. Det är rekommenderat att man upprättar besöksreglerna tillsammans med gårdens veterinär.

Regler för matintag i anslutning till djuren

Man bör inte äta i närheten av djurens miljö.

Tillgång till handtvätt

Det ska finnas möjlighet till handtvätt nära de djurgrupper som besökare har direktkontakt med; vatten, flytande tvål, torkpapper och handdesinfektion.  Om man har barngrupper eller frekventa besök bör det finnas varmvatten.

Om besöksverksamheten sker på en plats där det inte finns möjlighet till handtvätt, exempelvis på ett bete, ska det i stället finnas våtservetter och handdesinfektion.

Information om besöksregler

Du ska informera besökarna om besöksreglerna samt vikten av att hålla en god hygien vid besöket. All personal i verksamheten ska känna till besöksreglerna. Om det är omfattande besöksverksamhet bör besöksreglerna finnas skriftligt. Djurhållaren ska kunna redogöra för besöksreglerna och hur informationen ska spridas.

Rapporteringsskyldighet till Länsstyrelsen

På en anläggning med besöksverksamhet som omfattar minst tre besök per kalenderår är djurhållaren skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om besöksverksamheten förändras eller upphör. Blankett finns på Jordbruksverkets hemsida. 

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om reglerna vid besöksverksamhet. 

 

Karenstid ska tillämpas efter utlandsresa

Hälsoläget hos djuren i andra länder är ofta sämre än i Sverige. Om man under resan haft kontakt med klövbärande djur finns risk att smittämne fastnat på hud, kläder, skor mm. För att förebygga att smittämne förs in på detta sätt rekommenderas att man inte har kontakt med klövbärande djur på svenska djurgårdar de första 48 timmarna efter kontakt med klövbärande djur utomlands. Om resan gått till ett område med mul- och klövsjuka gäller motsvarande i fem dygn.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår