Avancerad besökrutin

Smittskyddsåtgärder anpassade till besättningens sårbarhet och smittrisknivå

I en stor besättning kan ett utbrott av smittsam sjukdom få omfattande konsekvenser, då ett stort antal djur kan drabbas. Likaså ställs stora krav  på smittskyddet i besättningar som säljer många livdjur, eftersom eventuell smitta lätt kan spridas vidare till ett stort antal andra gårdar. Besättningar som importerar djur löper större risk att få in en ny smitta vilken kan spridas vidare till andra besättningar i landet.

I dessa besättningar är givetvis rutinerna för djurinköp och isolering särskilt viktiga, men även rutinerna för personkontakter. Nedan beskrivs besöksrutiner som tillämpas i gris- och en del nötkreatursbesättningar, och som kan användas även i fårbesättningar.

Åtgärder i samband med ny- eller ombyggnation

Vid planeringen av ny- eller ombyggnad är det lämpligt att  tänka igenom smittskyddet på gården eftersom det är då man har bäst möjlighet att anpassa gårdens förutsättningar för att ha bra rutiner.

Planera för ett utrymme för handtvätt och ombyte i anslutning till ingången till djurutrymmena, gärna i form av ett "förrum" som man passerar genom på vägen in. (Rummet kan förstås ha fler användningsområden, till exempel förses med skåp för läkemedelsförvaring, en skrivhörna mm).

Här finns exempel på ett renodlat besöksutrymme/"personsluss" i en grisanläggning (klicka på bilden för fullständig beskrivning) :

Handtvätt och handdesinfektion

I besöksutrymmet bör det finnas varmt och kallt vatten indraget, annars behöver du ordna det tillfälligt när du tar emot besökare. Personer som vistas bland djuren ska erbjudas flytande tvål och handdesinfektion och bör få torkmöjlighet i form av pappershanddukar eller motsvarande. Instruera besökare att tvätta och desinficera händer före och efter att de varit i djurutrymmena och innan de äter.

Skyddskläder, skodon

Med hjälp av exempelvis en bänk eller ett annat lågt hinder kan du visa var du vill att kläd- och skobyte ska ske, så att enbart gårdens egna/besökarens rena kläder och skor används innanför denna gräns.

Besökare som har kontakt med djur i din och andra besättningar bör helst använda gårdens egen overall/rock och skodon. Även besökarens egna kläder och stövlar går bra, om de rengjorts noga efter att de senast använts i en annan djurbesättning. Stövlar ska även ha desinficerats.

För personer som inte ska ha kontakt med djuren räcker det att använda skoskydd av det kraftigare slaget (undvik de blå tossorna, som lätt går sönder) och engångsoverall.

Utrustning mm

För att förebygga att smitta förs in via medhavd utrustning bör besökare ha rengjort och desinficerat allt de ska ha med sig in till djuren innan de kommer till gården. En del föremål kan gå att rengöra och desinficera vid tvättplatsen ovan. Om möjligt bör du hellre låna ut gårdens egna verktyg och utrustning, om det finns, än föra in sådant som inte gjorts rent och därför kan föra med sig smitta från andra gårdar.

Erbjud gärna möjlighet att göra rent föremål och stövlar efter besöket, med exempelvis diskborstar och rengöringsmedel tillgängligt i besöksutrymmet.

Övrigt

Andra förslag på hur smittskyddet vid personkontakter kan göras ännu bättre är:

  • Markera tydligt var huvudingången till djurstallet finns (dvs där besöksutrymmet ligger).
  • Uppmana alla besökare att kontakta dig innan de går in till djuren. Då har du överblick över personer som kommer och går, och kan samtidigt  informera om smittskyddsrutinerna.
  • Sätt upp en skriftlig information om smittskyddsrutinerna.
  • För en journal över besökare. Vid eventuellt sjukdomsutbrott är en besöksjournal till stor hjälp i smittspårningen. En besöksjournal kan vara exempelvis ett kollegieblock eller en liggare där personer som kommer till gården kan skriva in namn, ev företag, telefonnummer och datum för besöket.

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår